Közös döntés

Párkapcsolati Tanácsadás

...egyensúlyt teremt

Az ember társas lény. Születésünktől fogva ösztönösen bennünk él az igény, hogy kapcsolódjunk valaki máshoz. Ahhoz azonban, hogy jól érezzük magunkat a kapcsolatainkban, szükség van együttműködésre és alkalmazkodásra, természetesen mindkét fél részéről.

 

Ha mindez működik, az harmonikus párkapcsolathoz vezet. Az élet során azonban folyamatosan érnek minket hatások a környezet részéről, melynek következtében fejlődünk, változik a személyiségünk. Alkalmazkodni tehát nem csak egymáshoz kell, hanem a változásokhoz is. A párkapcsolati konfliktusok nagy része a változáshoz való idomulás nehézségeiből fakad.

 

Munkánkkal azoknak a pároknak szeretnénk segíteni, akik megrekedtek, egymás mellett élnek vagy állandó feszültségben töltik mindennapjaikat, és érzik, hogy ez így nem mehet tovább. Igyekszünk megtalálni azt a fejlődési lehetőséget és az ehhez vezető utat, amely a pár mindkét tagja számára elfogadható. Támogatást és motivációt adunk ahhoz, hogy elinduljanak ezen az úton, akár együtt, akár külön-külön.

 

Egyvalami azonban nagyon lényeges: a döntés közös legyen!

 

Szolgáltatásaink

Nem minden esetben egyértelmű, hogy melyik szolgáltatás illeszkedik legjobban a minket felkereső párok, családok esetéhez, problémájához.

 

Az első beszélgetéskor felmérjük a helyzetet és egyeztetünk arra vonatkozóan is, hogy mi a célja annak, hogy szakemberhez fordultak.

 

Ezek alapján döntjük el, és beszéljük meg együtt, hogy az alábbi szolgáltatásaink közül mit javaslunk számukra:

 

Információk

A telefonos vagy e-mailes jelentkezéskor egyeztetünk egy időpontot a személyes találkozáshoz.

 

Az első beszélgetés még nem jelent feltétlenül elköteleződést. Egyfajta tájékozódás minden résztvevő számára. Ekkor dönthetünk arról, a probléma ismerete, a személyes kapcsolat fényében, hogy belevágunk-e a közös munkába. Ha igen, egyeztetjük az igényeket arra vonatkozóan, hogy milyen formában, milyen rendszerességgel találkozzunk.

 

Rendelési idő:

Hétköznapokon 8-20 óráig előre egyeztetett időpontban

 

Árak:

Egyéni tanácsadás: 10.000 Ft/50 perc

Párkapcsolati tanácsadás: 20.000 Ft/90 perc

Családi tanácsadás: 20.000 Ft/90 perc

Válásterápia: 20.000 Ft/90 perc

Mediáció: 10.000 Ft/50 perc

 •  

  • Párkapcsolati tanácsadás

   Minden párkapcsolatban fordulhatnak elő krízisek, ez teljesen természetes dolog, az élet velejárója, hisz folyamatosan változunk mi magunk is, változnak az életkörülményeink, szerepeink, feladataink, ezáltal változások adódnak a párkapcsolatban is. Az ilyen krízisek komolyan próbára tehetik kapcsolatunkat: konfliktusok forrásai lehetnek, vagy egyfajta eltávolodást, idézhetnek elő. Ha a pár tagjai nem tudják megfelelően kommunikálni a másik felé a bennük keletkezett feszültségeket, fájdalmakat, nem tudnak egymás felé empátiával közeledni, könnyen válhat az életközösségük folyamatos csaták színterévé vagy épp végzetesen haladhat a teljes kiüresedés felé.

    

   Ilyen esetekben, ha a pár mindkét tagja felismeri, hogy baj van, hogy segítségre van szükségük, és ami nagyon fontos, mindketten motiváltak arra, hogy együtt dolgozzanak a kapcsolat újjászületésén, a párterápia segíthet a kapcsolat megértésében, a kialakuló konfliktusos körök megszakításában, az érzelmek egyértelműbb kifejezésében, a nyíltabb kommunikáció megvalósításában, a kapcsolat újraértékelésében.

  • mediáció

   Egy vita, egy veszekedés, egy megoldhatatlannak tűnő helyzet esetén – legyen ez akár párkapcsolatnál, generációs különbségből fakadóan, anyagiakon, gazdasági eseményeken, jogi hercehurcáknál, bármilyen véleménykülönbségnél – a kommunikáció hiánya, nem megfelelősége a probléma gyökere.

   Nem halljuk meg egymást!

   Nem értjük meg mit akar a másik. Az ember természetből fakadóan a saját igazának bizonyítására törekszik.

    A mediáció, a mediátor ezt hivatott segíteni.

    

   “Középen állás” – ezt jelenti. A folyamat során egyetlen feladata van csupán: magyarról magyarra fordítani. Egyfajta ” közvetítő”, aki kívülről érkezve objektíven meghallja mindkét felet, és törekszik arra, hogy miután a vitázók a másik valós érdekeit megértették, ők együtt döntsenek, ők lássák meg, hogy létezik olyan megoldás, ami mindenkinek jó.

  • Mozaikcsalád-tanácsadás

   Empátia, figyelem, együttműködés. Olyan fogalmak ezek, melyek egy “hagyományos” családban történő gyermekneveléshez is elengedhetetlenek. Egy mozaikcsaládban különösen nagy jelentősége van ezeknek a szavaknak.

    

   Egy “mozaik” az egyik legcsodálatosabb alkotás, művészet, rész és egész szimbolikája, melyben sok kis darab formál egy teljeset. Rengeteg idő, türelem és megfelelő hozzáállás kell ahhoz, hogy mindegyik alkotóelem a megfelelő helyre kerüljön.

    

   A mozaikcsaládok minden tagja megélt már egyfajta családi veszteséget, válást, elszakadást. Épp ezért sokkal érzékenyebben reagál mindenki a családon belüli problémákra, konfliktusokra. Gyakran merülnek fel a családon belül, vagy akár a családon kívül álló “másik szülővel” kapcsolatban lojalitásproblémák, sokkal kiélezettebbek a szerepkonfliktusok.

    

   A hozzánk forduló családoknak segítünk abban, hogy felszínre kerülhessenek az egyes családtagokat nyomasztó problémák, hogy mindenki együttműködésével kialakulhasson a családon belüli szerep és szabályrendszer, megvalósulhasson egy olyan harmonikus együttélés, melyben minden családtag jól érzi magát.

  • válásterápia

   A válás minden érintett számára változás, krízis, veszteség. A családtagokra azonban sok esetben nem maga a válás ténye az, ami fájdalmasan hat, hanem a válással együtt járó új élethelyzet. Amennyiben ez az új helyzet megromlott szülőkapcsolatot, rossz kommunikációt, eredménytelen konfliktuskezelést, mások érzelmeinek, szempontjainak figyelmen kívül hagyását hozza magával, az mentálisan romboló hatású lehet minden érintett számára, valamint rossz kapcsolati, konfliktuskezelési mintát nyújt a családban élő gyerekeknek.

    

   Nagyon csekély azon esetek száma, mikor a pár mindkét tagja teljes egyetértésben dönt egy olyan jövő mellett, melyben nem élnek együtt. A legtöbb párkapcsolat esetében az egyik fél még küzdene a házasság megmentéséért, míg a másiknak eltökélt szándéka, hogy kilépjen a kapcsolatból. Az ilyen esetekben szinte elkerülhetetlen a hibáztatás, szemrehányás, rágalmazás, a fájdalom, az önmarcangolás.

    

   A válásterápia ezekben az esetekben segíti a párokat. Segít abban, hogy nyíltan tudják kommunikálni egymás felé érzelmeiket, megértsék és elfogadják a másik nézőpontját, megegyezzenek a problémás kérdésekben, megértsék azt, hogy a változás mindannyiuk érdekeit szolgálja, és nem egyenlő a múlt megtagadásával.

Egyéni tanácsadás

VÁLÁS UTÁN GYEREKKEL  - SZÜLŐCSOPORT

Magunkról

Bogár Zsuzsa

 

1999-ben szereztem pszichológusi diplomát, majd később tanácsadó szakpszichológusi oklevelet az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen.

 

 Szakképzésem során krízislélektanra specializálódtam ezen belül is nagy hangsúlyt fektetve a családon belüli valamint a párkapcsolati krízisekre.

 

Magánrendelésemen az egyéni tanácsadás mellett párokkal, családokkal is foglalkozom. Kiemelt feladatomnak tekintem a hagyományostól eltérő, alternatív családmodellben élők (örökbefogadás, mozaikcsalád) pszichés támogatását.

 

A gyakorlati munka mellett megbízott előadóként az ELTE PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzésben is oktatok.

 

Vajda Péter

 

A különböző szakterületeken eltöltött évek alatt pedagógusi, valamint pénzügyi végzettséggel a birtokomban, többször kerültem a munkám során olyan szituációkba, ahol közvetítőként álltam két szemben álló fél között. Ezekben a helyzetekben nagy szükség volt arra, hogy a két fél között valaki lefordítsa azt, amit valójában mondani szeretnének egymásnak, hogy közös álláspontra juthassanak, és hogy megoldják az adott problémás helyzetet.

 

Nagy hangsúlyt fektettem mindig is az empátia mellett a kommunikációra, és arra a tényre, hogy ne az igazságot keressük, hanem próbáljuk megérteni a másik szemszögét.

 

Korábban gazdasági folyamatoknál, projekteknél töltöttem be a „tolmács” szerepét, a mediátori végzettség megszerzése óta pedig párokkal, családokkal is folytatok mediációs munkát.

Bogár Zsuzsa: 06-20-934-5895 | Vajda Péter: 06-30-812-8166

E-mail: info@kozosdontes.hu

Cím: Budapest, XXII. Gyula vezér út 50.